Ieder jaar zet stichting Dag van je Leven mensen in het zonnetje die veel voor de stichting betekend hebben.

2011: Jolanda Visser en Ad Koens

Wethouder Ad Verburg was speciaal naar de feesttent gekomen om samen met Rob Langelaan een award als ‘Supervriend’ en bloemen uit te reiken aan Jolanda Visser en Ad Koens, kapitein van Het Partyschip. Zij werden beiden bedankt voor hun hulp en bijzondere diensten tijdens de jaarlijkse Dag van je Leven Botendag. Dit leuke evenement dreigde een teleurstelling te gaan worden voor vele gehandicapte gasten, omdat het weer die dag erg slecht was en er niet met kleine boten gevaren mocht gaan worden. Jolanda Visser heeft toen creatief meegedacht en onder meer Het Partyschip geregeld, dat Ad Koens gratis beschikbaar stelde. Het bestuur is erg dankbaar dat beiden de Stichting een warm hart toedragen.

2012: Clown Berry Merlin en Henk Sietsema

Ook dit jaar was wethouder Ad Verburg was speciaal naar de feesttent gekomen om samen met voorzitter Rob Langelaan Clown Berry Merlin en Henk Sietsema van Stichting Feestweek Aalsmeer een award te overhandigen. Zij werden bedankt voor hun hulp en bijzondere diensten en het bestuur is erg dankbaar dat beiden de Stichting een warm hart toedragen.