Voorbeelden activiteiten Dag van je Leven

De Stichting Dag van je Leven is ontstaan uit de organisatie van de Aalsmeer Bloemen Tour, een jaarlijkse rondrit met ruim 100 vrachtwagens in de omgeving van Aalsmeer en de organisatie van een gehandicaptenfeest tijdens de Aalsmeerse Feestweek.

Initiatiefnemers van de Stichting zijn Dirk Box en Ria Bouwman, ondersteund door bestuursleden van de Stichting en veel vrijwilligers. Tevens wordt er altijd nauw samengewerkt met Ons Tweede Thuis.

In 2002 is de Stichting meer 'geprofessionaliseerd', mede door de verkregen financiële middelen via de December Loterij en diverse sponsors.